Váš partner pro náhradní plnění


Politika jakosti

SPID handicap, o.p.s. vyhlašuje tuto politiku jakosti:

Výrobky a služby poskytované SPID handicap, o.p.s. jsou na běžném trhu konkurenceschopné všem firmám, které zaměstnávají více než 50% osob zdravotně znevýhodněných a chráněným dílnám. Mají demonstrovat kvalitní produkci výrobků a služeb na specificky organizovaných chráněných pracovištích pro zdravotně znevýhodněné osoby. Pro zajištění odbytu také u odběratelů vyžadujících certifikovaný systém jakosti se vedení společnosti rozhodlo zavést systém jakosti dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001 a jeho následnou certifikaci.

Obecně prospěšná společnost SPID handicap, o.p.s. byla založena s cílem zlepšení podmínek integrace osob s těžkým zdravotním handicapem do společnosti a zvyšování kvality jejich života. Svou činnost zaměřuje na zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných na chráněných pracovištích a jejich přípravě pro pracovní zařazení na otevřeném pracovním trhu. Provozovny i samotná pracoviště jsou uzpůsobena tak, aby umožňovaly rovnocenný přístup ke všem produkovaným činnostem bez ohledu na úroveň zdravotního omezení. Jsou využívána technická řešení jako náhrady pohybového znevýhodnění. Jediným kritériem pro pracovní zařazení jsou profesní předpoklady pro jednotlivá pracoviště a ochota osvojovat si pracovní návyky a zdokonalovat profesní úroveň. Handicapovaným osobám je maximálně umožněn i bezbariérový přístup k poskytovaným službám a výrobkům z pozice zákazníků a uživatelů.
Naše dodávky musí zcela a plně zajistit smluvní požadavky i zjištěná očekávání zákazníka. Zodpovědní zaměstnanci musí detailně a všestranně posuzovat požadavky zákazníka při přezkoumání smlouvy, přesně přenést všechny požadavky zákazníka do výrobní dokumentace a dodržovat odsouhlasené termíny plnění. V případě jejich ohrožení musí požadavky včasně řešit se zákazníkem. Zákazník se může vždy spolehnout na jakost a spolehlivost našich produktů.

Každý zaměstnanec bude motivován dodržovat písemné postupy a předpisy, provádět ověřování produktů v souladu s výrobními a inspekčními plány, používat kalibrovaná a ověřovaná měřidla, aktivně řešit problémy jakosti na všech stupních řízení, pracovat s minimální chybovostí, kontrolovat svou vlastní práci a návazného zaměstnance chápat jako svého „zákazníka“. Vedení zajistí vzájemné a účinné vyměňování informací mezi úseky a jednotlivými zaměstnanci. Vzdělání a technická schopnost je hlavní hodnotou našich zaměstnanců. Personální manažer plánováním vzdělávacího plánu pro klíčové pozice, ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci zajistí dokonalou znalost odborných předpisů a technologických postupů, neustálé zvyšování znalostí v daných oblastech.

Pro realizaci cílů se vedení společnosti SPID handicap, o.p.s. zaměřuje na spokojenost zákazníka a neustálé zlepšování procesů. Pro zabezpečení funkčnosti systému jakosti se vedení společnosti SPID handicap, o.p.s. plně zavazuje zabezpečit potřebné finanční, technické, materiální a personální podmínky, pracovní prostředí a organizační systém, zabezpečit požadované vzdělání a kvalifikaci všem zaměstnancům a dále poskytovat účinnou pomoc při výchově, výcviku a školení tak, aby všichni zaměstnanci byli schopni plnit požadavky této politiky.

Plnění legislativních požadavků, neustálé zlepšování procesů a zvyšování efektivnosti řízení je pro vedení společnosti trvalým závazkem. Vedení společnosti proto vytváří podmínky pro identifikaci procesů uvnitř společnosti, řídí a uplatňuje procesy, nutné pro dosažení plánovaných výsledků. Vedení poskytne účinnou pomoc a školení všude tam, kde bude indikována potřeba k úspěšnému zajištění naplnění této politiky.

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance SPID handicap, o.p.s. a je komunikována jasně v celé společnosti.

V Pardubicích, 30. srpna 2007  • SPID handicap, o.p.s, Terezy Novákové 1877, 530 02 Pardubice
  • 774 626 055 - provoz Pardubice, 774 626 057 - provoz Bolatice

© 2024, SPID handicap, o.p.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Děkujeme za podporu

VOZEJKOV eBRANA

Nahoru ↑