Váš partner pro náhradní plnění


Výroční zpráva za rok 2018

15.07.2019 08:00

Výroční zpráva za rok 2018

Obecně prospěšná společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti. Tím není dotčena povinnost podle zvláštních předpisů.
Obecně prospěšná společnost uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin. V zakládací listině nebo ve statutu obecně prospěšné společnosti může být stanoven další způsob zveřejňování výroční zprávy.
Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je obecně prospěšná společnost povinna tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit; pro zveřejnění opravy výroční zprávy platí obdobně

Výroční zpráva kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví musí obsahovat také informace o:
a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení,
b) lidských zdrojích,
c) výnosech v členění podle zdrojů,
d) vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni,
e) stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře,
f) celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady,
g) změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období.

Výroční zpráva za rok 2017 je k prohlédnutí ZDE.  • SPID handicap, o.p.s, Terezy Novákové 1877, 530 02 Pardubice
  • 774 626 055 - provoz Pardubice, 774 626 057 - provoz Bolatice

© 2024, SPID handicap, o.p.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Děkujeme za podporu

VOZEJKOV eBRANA

Nahoru ↑