Váš partner pro náhradní plnění


Náhradní plnění

Náhradní plnění je jeden ze tří způsobů jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců.

Poskytujeme náhradní plnění

SPID handicap, o.p.s. je od zahájení činnosti nepřetržitě zaměstnavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a je oprávněn poskytovat náhradní plnění dodáním výrobků nebo služeb nebo realizací zadané zakázky ve smyslu §81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti. Máme vymezená chráněná pracoviště Úřadem práce a jsme schopni poskytovat odběratelů legální náhradní plnění z produkce zdravotně postižených zaměstnaců, které je plně v souladu se zněním a cílem zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Procento plnění podmínky zaměstnávání více než 50% osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech z celkového počtu zaměstnanců za IV. čtvrtletí 2013 je 111,22%. Průměrný přepočtený stav OZP za IV. čtvrtletí roku 2013 pro stanovení maximální výše objemu náhradního plnění v roce 2014 všem odběratelům je 32,14 osob.

Co praví Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

§ 81 (1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

§ 81 (2) Povinný podíl činí 4 %. Uvedenou povinnost zaměstnavatelé plní:

  • a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
  • b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
  • c) odvodem do státního rozpočtu,
    nebo vzájemnou kombinací uvedených v písmenech a) až c).

§ 81 (3) Zaměstnavatelé s více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, mohou pro účely splnění povinnosti formou náhradního plnění poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty.

Aktuální znění Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se zobrazí po kliknutíVyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Zdroj MPSV ČR

Jak se počítá náhradní plnění

V souvislosti s plněním povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) a ve vyhlášce č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti (dále jen „vyhláška“), upraveny dva limity stanovené pro odebírání výrobků a služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců.
Limit uvedený v ustanovení § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti.
Tento limit stanoví, v jakém objemu může dodavatel v daném roce poskytnout své výrobky či služby celkem všem odběratelům. Jedná se o 36 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. Pokud měl dodavatel v roce 2011 v průměrném ročním přepočteném počtu 2 osoby se zdravotním postižením, potom může pro účely plnění povinného podílu všem odběratelům v roce 2012 dodat výrobky či služby ve výši 1 708 272 Kč (tj. 23 726 Kč x 36 x 2). Dodávky nad výše uvedený limit si odběratelé započítat nemohou. O poskytnutém plnění je dodavatel podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti povinen vést evidenci obsahující identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez DPH.
Limit uvedený v ustanovení § 18 odst. 2 popř. 3 vyhlášky.
Tento limit slouží k určení počtu osob se zdravotním postižením, které si může odběratel započítat odběrem výrobků či služeb od jednoho dodavatele. Počet osob, který si může odběratel započítat, nesmí být vyšší, než skutečný počet zaměstnanců dodavatele. Odběratel si může započítat počet, který je v jednotlivých čtvrtletích potvrzen dodavatelem jako nejvyšší. Pokud měl dodavatel v roce 2011 v průměrných čtvrtletních přepočtených počtech nejvíce 2 osoby se zdravotním postižením, může si jeden odběratel započítat pro účely plnění povinného podílu pouze 2 osoby se zdravotním postižením, což odpovídá odběru výrobků či služeb za 332 164 Kč (tj. 23 726 x 7 x 2).


Rychlý kontakt

SPID handicap, o.p.s
Terezy Novákové 1877
530 02 Pardubice
E-mail:
Telefon: 466 265 582

Divize Moravskoslezsko
SPID centrum
Hlučínská 684/6
747 23 Bolatice

Telefon: 774 626 057


  • SPID handicap, o.p.s, Terezy Novákové 1877, 530 02 Pardubice
  • 777 626 059 - Pardubice, 774 626 057 - Bolatice

Zasílání novinek e-mailem

Přejete si dostávat novinky do Vaší e-mailové schránky? Vyplňte následující formulář.

Zasílání novinek e-mailem

© 2017, SPID handicap, o.p.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Děkujeme za podporu

VOZEJKOV eBRANA

Nahoru ↑